PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.07.2018FINANSE I DOTACJE
Według przepisów wynagrodzenie dyrektora nie może przekroczyć kwoty ok. 8 tys. zł brutto miesięcznie. Co w przypadku, gdy subwencja wpływa na konto przedszkola w ostatnim dniu miesiąca i nie jestem w stanie wypłacić mojej wypłaty w danym miesiącu? Ostatecznie wyjdzie, że będzie 11 wypłat, a nie 12 w ciągu roku. Jak wtedy właściwie postąpić, żeby było 12 wypłat?

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, dotacje są przekazywane na rachunek bankowy niepublicznej jednostki oświatowej w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego. Pozwala to na dokonanie wypłat wynagrodzenia dyrektora 12 razy w roku z zachowaniem limitu miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
09.08.2018
Bardzo proszę o opinię w sprawie prawa do dotacji na uczniów zapisanych do niepublicznej szkoły podstawowej w dniu 1 lipca 2018 r. Opis sytuacji: niepubliczna szkoła podstawowa jest szkołą niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez prezydenta miasta. W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: sportowe, kulturalne, artystyczne, wycieczki itp. Stanowi to odpowiedź na oczekiwania rodziców, którzy mają problemy z dziećmi w okresie wakacji, kiedy szkoły mają przerwy w pracy. W naszej szkole są „zaopiekowane” i nakarmione także w miesiącach wakacyjnych. Rodzice nie muszą brać rotacyjnie urlopów, zatrudniać opiekunek, cioć, babć itp. Stanowi to niewątpliwą wygodę w przypadku małych dzieci – uczniów klas I–IV. W czerwcu bieżącego roku rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do szkoły z dniem 1 lipca 2018 r. 20 dzieci. Uczniowie zostali wpisani do księgi uczniów niepublicznej szkoły podstawowej i od 1 lipca 2018 r. stali się uczniami tejże szkoły. Dopełniono także formalności związanych z potwierdzeniem przekazania ucznia ze szkoły dotychczasowej i potwierdzeniem przyjęcia do naszej szkoły. Rodzice zadeklarowali, że ich dzieci pozostaną w tej szkole także po 1 września 2018 r. Prowadzenie zajęć z uczniami w lipcu i sierpniu potwierdzone jest w dziennikach zajęć dodatkowych, które zawierają listę dzieci, tematy zajęć, odnotowanie obecności, potwierdzenie przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela. Uchwała Rady Miasta określa procedurę przekazania dotacji na rzeczywistą liczbę uczniów wykazanych w systemie elektronicznym ODPN. Nasza szkoła dopełniła tego wymogu i we właściwym terminie przekazała informację do urzędu miasta. Urząd miasta przekazał dotację według liczby uczniów zapisanych w czerwcu bieżącego roku, nie uwzględniając tych zapisanych w lipcu. W Uchwale Rady Miasta nie ma zapisów dotyczących przekazywania dotacji na uczniów zapisanych w czerwcu. Ponieważ dotacja ma charakter roczny, a rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, naszym zdaniem dotacja powinna być naliczona na uczniów rzeczywiście zapianych w księdze uczniów w dniu 1 lipca 2018 r. Przepisy dotyczące przechodzenia uczniów ze szkół publicznych lub niepublicznych do szkół innego typu nie określają żadnego terminu, w którym uczeń może przejść do innej szkoły.
07.08.2018
Prowadzimy niepubliczne przedszkole i chciałybyśmy zadać kilka pytań: 1. Co zrobić, jeżeli dotacje z Urzędu Miasta nie są wypłacane na czas (miesiąc, dwa opóźnienia)? W związku z tym jak rozliczyć dotacje, jeżeli często musimy zakładać swoje prywatne pieniądze na wydatki, które powinny być opłacone z dotacji – czy możemy odebrać wkład prywatny z dotacji? 2. Razem z siostrą prowadzimy niepubliczne przedszkole (jako dwie osoby fizyczne jesteśmy organem prowadzącym). Siostra jest dyrektorem i nauczycielem, a ja zastępcą dyrektora i nauczycielem . Ile możemy naliczyć sobie pensji z dotacji z Urzędu Miasta i czy podatek od tych wypłat można odliczyć z dotacji? Jak mamy je sobie wypłacać? Czy musi być to zawarte w statucie? 3. Czy jako dwie osoby fizyczne (działające na zasadzie porozumienia) musimy być zgłoszone do CDIG? Nasza księgowa i pracownik ZUS twierdzą, że musimy, ale my mamy wątpliwości, ponieważ przedszkole nie może być działalnością gospodarczą? 4. Czy niewykorzystaną dotację z Urzędu Miasta do końca roku kalendarzowego należy zwrócić do urzędu? 5.Przedszkole niepubliczne ma konto, na które wpływają pieniądze z dotacji z Urzędu Miasta; na to konto wpływają również wpłaty od rodziców. Ja z tego konta robię wszystkie opłaty: swoje ZUS-y , obiady itp. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Czy dotacja musi wpłynąć na oddzielne konto? 6. Czy Urząd Miasta może skontrolować konto bankowe przedszkola, czy tylko faktury? Jest to związanie z niewypłacaniem dotacji z Urzędu Gminy na czas? (Z prywatnych pieniędzy robimy opłaty, które powinny być zapłacone z dotacji, ponieważ są terminy płatności i odwrotnie) 7. Czy dotację z Urzędu Miasta można przeznaczyć na remont przedszkola (np. naprawa pieca, wykładziny, malowanie itp.)? 8. Czy w przedszkolu niepublicznym można wypłacić trzynastki z dotacji z Urzędu Miasta? 9. Czy z dotacji można pokryć usługę cateringową, jeżeli rodzice uiszczają opłaty? 10. Czy z dotacji z Urzędu Miasta można zapłacić j. angielski, rytmikę ? 11. Czy remont przedszkola może wykonać osoba z rodziny i na jaką umowę? 12. Jeżeli dotacja za grudzień 2017 r. została wypłacona w styczniu 2018 r., to czy musi być przeznaczona na wydatki bieżące, czy możemy ją również przeznaczyć na inne wydatki?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
140
AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW WRAZ Z KOMENTARZAMI EKSPERTÓW
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów