PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.09.2017SPRAWY KADROWE
Jakie kwalifikacje w roku szkolnym 2017/2018 powinien posiadać nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu/?

Od dnia 1 września 2017 r. złagodzeniu uległy minimalne kwalifikacje wymagane od nauczycieli języków obcych w przedszkolach – poszerzeniu uległ katalog świadectw potwierdzających znajomość języków obcych w stopniu co najmniej podstawowym, uprawniających do nauczania do dnia 31 sierpnia 2020 r. Ponadto wystarczające jest ukończenie studiów wyższych (co najmniej licencjat) na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych z dodatkową specjalnością nauczycielską z języka obcego, albo ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych (§ 12 i 30 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575). Poza tym języka w przedszkolu może uczyć osoba po studiach na kierunku filologia lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego; osoba po dowolnym kierunku studiów, która dodatkowo legitymuje się świadectwem egzaminu z języka w stopniu zaawansowanym lub biegłym, wymienionym w załączniku do rozporządzenia albo świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia; osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się świadectwem egzaminu z języka w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia albo świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia; osoba, która legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
140
AKTÓW PRAWNYCH I ORZECZEŃ SĄDÓW WRAZ Z KOMENTARZAMI EKSPERTÓW
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów