PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.06.2018FINANSE I DOTACJE
Prowadzę przedszkole niepubliczne. Nauczyciele zatrudniani są na umowę o pracę. Nie stosuję KN (jedynie w zakresie awansu zawodowego). Większość nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe (w tym jęz. angielski) ma własną działalność gospodarczą (rozliczenie na podstawie faktury) lub jest zatrudniona na umowę zlecenie (etat w innej placówce). Osoby te nie chcą zatrudnienia na umowę o pracę (mogą złożyć takie oświadczenie pisemnie), bo albo narusza to ich wolność gospodarczą (działalność gospodarczą), albo po prostu nie chcą. Koszty ich pracy nie rozliczane są z dotacji. Czy od 1 września 2018 r. mogę nadal w ten sposób zatrudniać dodatkowych nauczycieli? Ustawodawca i kuratorium nie może mnie obligować do wybiórczego obowiązkowego przestrzegania przepisów, jeśli inne nie są w ten sposób ode mnie wymagane (np. wymiar etatu nauczycieli, pozostałe dodatki do wynagrodzeń zawarte w KN).

Od 1 września 2018 r. w niepublicznych przedszkolach obowiązkowe jest zatrudnienie osób z kwalifikacjami nauczycieli (także do prowadzenia dodatkowych zajęć) na umowy o pracę bez względu na wymiar ich zatrudnienia, zawierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm., co wprost wynika z dodanych przepisów art. 10a i art. 91b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2018 r. W takich przedszkolach zatrudnienie nauczycieli na umowy cywilnoprawne będzie niedopuszczalne bez względu na okoliczność, czy nauczyciele pracują u innego pracodawcy lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów