PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.06.2018FINANSE I DOTACJE
Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 11 i załącznika do obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, Dz.U. z 2017 r., poz. 2395, na potrzeby wyliczenia wysokości subwencji na bieżący rok kalendarzowy pod pojęciem małej szkoły rozumie się szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12, a dodatkowa waga dla uczniów małych szkół P3 = 20. W 2017 r. w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, Dz.U. z 2016 r., poz. 2298, mała szkoła nie była definiowana, a waga P3 dla szkół do 70 uczniów wynosiła 0,18. Według wyliczeń MEN przedstawionych w uzasadnieniu projektu rozporządzenia powołanego na wstępie wzrost tej wagi w 2018 r. o 0,02 powinien skutkować zwiększeniem subwencji na ucznia małej szkoły z 1052 zł do 1169 zł, czyli o 117 zł. Czy ta kwota subwencji miesięcznej jest dla wszystkich małych szkół w Polsce?

Są to szacunkowe wyliczenia MEN według wagi P3 = 0,20, natomiast o kwotę ostateczną tej części subwencji oświatowej należy zwrócić się bezpośrednio do MEN, ponieważ nie wynika ona wprost z treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, Dz.U. z 2017 r., poz. 2395, a z uzasadnienia projektu tego rozporządzenia, zawierającego prognozowane wyliczenia, może się więc minimalnie różnić od założeń. Waga ta ma zastosowanie w 2018 r. do każdego ucznia w Polsce, który uczęszcza do szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, w której iloraz liczby uczniów w szkole i liczby klas w szkole jest niższy lub równy 12 i ma jednakową wysokość dla uczniów takich szkół, a na ostateczną wysokość całkowitej subwencji oświatowej przysługującej na jednego ucznia wpływa dodatkowo jeszcze kilkadziesiąt innych czynników wymienionych w ww. przepisach wykonawczych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów