PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.12.2018FINANSE I DOTACJE
Mam zaoszczędzoną dotację i chciałabym w grudniu br. wypłacić nauczycielom w niepublicznym przedszkolu nagrody. O jakiej treści zarządzenie muszę zatwierdzić, abym mogła je wypłacić, ponieważ nie mam opracowanego regulaminu przyznawania nagród i premii, bo dotychczas nie wypłacałam. Czy ja, jako organ prowadzący i dyrektor przedszkola mogę sobie również przyznać nagrodę i czy kwota nagród jest limitowana? Proszę o pomoc w przygotowaniu dokumentów.

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm., pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu (niepublicznego przedszkola), mogą być przyznawane przez pracodawcę nagrody tzw. uznaniowe. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika, a przykładowa treść pisma może być następująca: „Informuję o przyznaniu Pani/Panu nagrody pieniężnej w wysokości … zł za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków / przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności w szczególności poprzez …”. Z dotacji samorządowej mogą zostać sfinansowane nagrody tych pracowników (także dyrektora), którzy przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych przedszkola, co jest uzależnione od zakresu ich obowiązków – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów