PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.12.2018NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy do liceum dla młodzieży może być przyjęty do klasy I uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył 18 lat, tj. pełnoletność osiągnął w czerwcu, a we wrześniu chce rozpocząć naukę w klasie I LO?

Na podstawie art. 4 pkt 29 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. liceum dla dorosłych jest szkołą, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. W związku z tym pełnoletnia osoba powinna ubiegać się o przyjęcie do szkoły dla dorosłych, a nie dla młodzieży. Natomiast w razie przyjęcia takiej osoby do szkoły dla młodzieży (czyli z naruszeniem obowiązujących przepisów) nie będzie na nią przysługiwała dotacja samorządowa z uwagi na okoliczność, że uczeń pełnoletni nie realizuje obowiązku nauki – art. 2 pkt 29 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów