Powołując się na § 15 ust. 4 pkt 4 oraz § 20 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zwracam się z prośbą o informację czy osoba z poniższym wykształceniem może prowadzić zajęcia z logopedii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym:

  1. kurs pedagogiczny,
  2. dyplom wyższych studiów magisterskich na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja: edukacja medialna,
  3. studia podyplomowe: kierunek logopedia,
  4. studia podyplomowe: kierunek neurologopedia.

Stosownie do przepisu § 15 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1289) kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 20. W świetle przepisu § 20 kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3, § 4 i § 15-17, posiada osoba, która ukończyła:

studia w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
studia, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W stanie faktycznym, o którym mowa w pytaniu nauczyciel ukończył studia drugiego stopnia, czyli studia na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Ponieważ nauczyciel ukończył studia podyplomowe w zakresie logopedii (ogólnej) oraz neurologopedii, należy uznać, że posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy. Skoro posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy, to nauczyciel posiada również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z logopedii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym.