PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.01.2018SPRAWY KADROWE
Pracownica obecnie na macierzyńskim, wraca w lipcu br do placówki ., czy prócz urlopu za 2017r. wliczamy dzień wolny za sobotę z 2017r tj. 11listopada?

Zasiłek macierzyński pracownica pobiera za każdy dzień okresu zasiłkowego, w tym za dzień wolny od pracy (art. 31 ust. 5 w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.), a w związku z tym nie zachowuje prawa do skorzystania z dodatkowego dnia wolnego za ten sam dzień, świąteczny na zasadach określonych w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
02.09.2018
Mam pytanie w związku z nowymi przepisami zatrudniania nauczycieli od 1 września 2018 r. Do tej pory nauczyciele zatrudniani byli w naszej placówce na umowę zlecenie w oparciu o Kodeks pracy, a nie Kartę Nauczyciela. Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej (nie pobieramy czesnego). W skład szkoły wchodzi LO dla dorosłych, PSZ dla dorosłych na kierunkach takich jak: technik usług kosmetycznych, technik masażysta, florysta (1 rok) (obie w trybie zaocznym). Nauczyciele świadczą pracę tylko w soboty lub niedziele (przeciętnie 2 zjazdy w miesiącu przez 10 miesięcy w roku, większość z nich pracuje na etacie nauczyciela w publicznych szkołach dziennych, firmach, instytucjach bądź prowadzą własną działalność gospodarczą –posiadają przygotowanie pedagogiczne. W szkole takiej jak LO zajęcia prowadzą nauczyciele i w tym przypadku wg przepisu muszą zostać zatrudnieni na umowę o pracę w częściowym wymiarze czasu pracy. Prywatna placówka otrzymuje subwencję od gminy w wysokości uzależnionej od frekwencji uczniów (co najmniej 50% w miesiącu) i nigdy jej wysokość nie jest niepewna. Czy wykładowców w Policealnym Studium Zawodowym praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w zawodzie masażysta, kosmetyczka itp., można by wykluczyć z grona „nauczyciela”, tzn. pominąć przepis dotyczący „zatrudnienie osób z kwalifikacjami nauczycieli na umowy o pracę bez względu na wymiar ich zatrudnienia, zawierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm., co wprost wynika z dodanych przepisów art. 10a w zw. z art. 2 ust. 2 lit. b) i art. 91b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2018 r.”, czy można takich wykładowców zatrudniać na umowy cywilne jak do tej pory? Jeżeli tak, to na jaki przepis można by się powołać? Co by wówczas było z rozliczaniem się z otrzymywanej subwencji – czy wydatek na wykładowcę praktycznej nauki zawodu (umowa zlecenie) będzie stanowić koszty kwalifikowalne? Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii.
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów