Czy jako osoba z wykształceniem wyższym na poziomie licencjatu  (pedagogika specjalna, specjalność asystent osoby niepełnosprawnej), która ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i przygotowania pedagogicznego, mam uprawnienia do pracy w OREW jako nauczyciel prowadzący grupę?


Do zajmowania stanowiska nauczyciela w OREW wymagane jest ukończenie studiów wyższych z oligofrenopedagogiki albo posiadanie kwalifikacji nauczyciela przedszkola lub szkoły i dodatkowo ukończenie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 1289). Ukończenie studiów wyższych w specjalności asystent osoby niepełnosprawnej nie daje kwalifikacji nauczyciela przedszkola lub szkoły (§ 3 i 4 ww. rozporządzenia), a więc posiadanie jedynie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki nie uprawnia do pracy w OREW na stanowisku nauczyciela.