Na pytanie zadane dnia 9.07.2019 r. przez jednego z użytkowników portalu (https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/2190): czy otwierając niepubliczną szkołę specjalną, „trzeba posiadać zaplecze, kadrę i wszystko na cały system ośmioklasowy”, odpowiedzieli Państwo, że „organ prowadzący musi dysponować odpowiednim lokalem, pozwalającym w kolejnych latach uruchamiać następne roczniki klas, co potwierdzą m.in. pozytywne opinie” (sanepidu i straży pożarnej). Czy ta zasada dotyczy także otwierania zwykłej niepublicznej szkoły podstawowej? Czy uruchamiając szkołę np. z tylko jedną lub dwoma klasami pierwszymi, należy już wtedy dysponować lokalem na osiem klas, chociaż przez najbliższe lata nie będzie się z nich korzystać? Chciałbym otworzyć placówkę, która na początku będzie miała lokal na jedynie cztery lub pięć oddziałów. Z co najmniej dwóch Państwa odpowiedzi wynika, że nie istnieje w prawie obowiązek przeprowadzania co roku rekrutacji do nowych klas w szkole niepublicznej. https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1588 https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1810 Czyli możliwa jest więc hipotetyczna sytuacja, że szkoła przez kilka lat będzie miała jedynie np. tylko trzy klasy i nie będzie przeprowadzać w tym czasie rekrutacji do klas nowych. W takim wypadku nie widzę potrzeby dysponowania lokalem na osiem klas nie tylko w momencie otwierania szkoły, ale i w przyszłości. Lokal można by powiększyć lub zmienić dopiero wraz z rozwojem szkoły. Czy przepisy na to pozwalają?


Należy odróżnić dwie kwestie: spełnienie warunków do rozpoczęcia działalności szkoły podstawowej (czyli ośmioklasowej) oraz decyzje podejmowane w toku jej działalności (np. czy prowadzić nabór do szkoły co roku). Przepisy nie przewidują wykazania posiadania lokalu np. tylko na rok czy pierwsze lata działalności szkoły, a w związku z tym planując działalność oświatową w niewielkim zakresie (np. jednorazową rekrutację do ośmioletniej szkoły w perspektywie kilku lat), należałoby znaleźć taki lokal, który wraz z przechodzeniem uczniów do wyższych klas mógłby podlegać zmianom w zakresie wyposażenia i nadal zapewniać im odpowiednie warunki nauki, a pracownikom odpowiednie warunki pracy, co potwierdzą pozytywne opinie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Opinie mogą określać, że z nauki w lokalu może korzystać jakaś konkretna liczba uczniów i pracowników, co oznacza, że wraz z rozwojem szkoły rozumianym jako zwiększenie liczby uczniów lub pracowników konieczne byłoby pozyskanie nowego lokalu (art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.). Z poprzednich odpowiedzi przytoczonych w pytaniu nie wynika natomiast, że w pierwszym roku działalności organ prowadzący musi zapewnić puste pomieszczenia dla pozostałych siedmiu roczników, które jeszcze nie rozpoczęły nauki.