Proszę o podanie aktualnych podstaw prawnych dla sporządzenia „Organizacji punktu przedszkolnego”, niezbędnej do ubiegania się o wpis do ewidencji placówek niepublicznych.

.


Obowiązkową zawartość dokumentu organizacji punktu przedszkolnego określa § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1657 ze zm.).