PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.11.2018ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Mam nowo otwarte niepubliczne przedszkole i w związku z tym mało dzieci. Nie mam nauczycieli mianowanych ani dyplomowanych. Chciałam nawiązać współpracę formalną z publicznym przedszkolem (np. obserwacje przez moich nauczycieli zajęć w publicznym przedszkolu i inne formy współpracy). Czy mam zawrzeć umowę (jaką?) czy inny dokument i co on powinien zawierać?

Z publicznym przedszkolem należy zawrzeć umowę o świadczenie usług, w formie ustnej lub pisemnej, która określi strony, przedmiot umowy (zadania zlecone publicznemu przedszkolu), ewentualne wynagrodzenie za świadczone usługi, pozostałe prawa i obowiązki stron, ewentualnie także czas jej trwania i dopuszczalne sposoby rozwiązania – art. 3531, art. 750 w zw. z art. 734 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych