PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

30.11.2018ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Na chwilę obecną mam cztery przedszkola w różnych miejscowościach (obecnie niepubliczne). Samorząd chce utworzyć zespół przedszkoli na terenie gminy z jednym dyrektorem – główne przedszkola i oddziały – czy jest taka możliwość prawna?

W przypadku zespołu publicznych przedszkoli, zespołem kieruje jeden dyrektor, który jednocześnie pełni funkcję dyrektora każdego z przedszkoli wchodzących w skład zespołu – art. 91 ust. 4 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych