Jeśli prywatne przedszkole reklamuje swoją działalność w oparciu o pewną koncepcję – np. wielorakiej inteligencji – to czy nauczyciel prowadzący obserwacje na tym opartą musi mieć zaświadczenie, że przebył taki kurs lub szkolenie? Czy prowadząc zajęcia dodatkowe/matematyczne, bezpłatne, np. metodą czynnościowego nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej również należy posiadać potwierdzenie przebytego kursu? 


Obowiązujące przepisy, w szczególności nie regulują zagadnienia prowadzenia działalności lub realizowania dodatkowych zajęć w oparciu o „pewną koncepcję” albo jakąś metodę nauczania, a w związku z tym nie określają zasad dokumentowania posiadania wiedzy lub doświadczenia przez nauczycieli w tym zakresie. O tych wymogach (np. o konieczności udokumentowania faktu ukończenia szkolenia albo kursu) może stanowić statut danego przedszkola, organ prowadzący albo dyrektor (art. 172 PO), ewentualnie o okazanie stosownej dokumentacji mogą ubiegać się rodzice zainteresowani ofertą danego przedszkola, jeśli placówka je posiada.