Zdobyłem ze swoją firmą status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. Oferujemy i sprzedajemy szkolenia, mamy przygotowany statut placówki. Jakie czynności są konieczne do zarządzania placówką, czy są jakieś czynności, które muszą być wykonane, żeby utrzymać status placówki? Jeśli tak, to jakie to czynności lub gdzie mogę szukać takich informacji?


Niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego mogą być zakładane przez osoby prawne i osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. W przypadku placówki kształcenia ustawicznego jednostką tą jest powiat.

Zgłoszenie do ewidencji musi zawierać: 

Osoba fizyczna, która składa zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku jej zgonu. Oświadczenie musi zawierać zgodę podmiotu, który ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. 

Elementem niezbędnym zgłoszenia są pozytywne opinie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 

Oczywiście, żeby nie utracić statusu, trzeba na bieżąco monitorować przepisy i je stosować, gdyż zarówno organ prowadzący ewidencję, jak i organ nadzoru pedagogicznego uprawnione są do dokonywania kontroli prawidłowości działania placówki.