PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

23.02.2015Inne
Kalendarz roku szkolnego a rodzice

Kalendarz roku szkolnego, w tym sprawy dotyczące opieki nad uczniami w czasie przerwy świątecznej  oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych co do zasady reguluje rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, natomiast szczegółowe ustalenia dotyczące terminów sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych wynikają z kompetencji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Zanim jednak przejdziemy do omówienia prawnego aspektu opieki nad uczniami w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach niepublicznych, przyjrzymy się przepisom, jakie w tym zakresie mają zastosowanie w szkołach publicznych. Jest to o tyle istotne, że szkoły niepubliczne w znacznym stopniu implementują rozwiązania prawne ustalone dla szkół publicznych.

W ostatnich  tygodniach 2014 r. rozgorzała polemika między resortem edukacji a nauczycielami i reprezentującymi ich związkami zawodowymi związana z interpretacją przepisów dotyczących konieczności organizowania przez szkołę zajęć opiekuńczych w okresie przerw świątecznych, a tym samym nad koniecznością zobowiązania nauczycieli do pracy w tym czasie.  Wypowiadane opinie, jakoby szkoła musiała w czasie przerwy świątecznej zapewnić uczniom opiekę, nie są do końca zgodne z przepisami prawa oświatowego. Nie ma prawnego obowiązku  zorganizowania przez szkołę zajęć wychowawczo-opiekuńczych w odniesieniu do dni przypadających w okresie przerw świątecznych, ale też prawo tego nie zakazuje.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:

- Na jakiej podstawie dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych? 

- W jaki sposób dokumentować zajęcia wychowawczo - opiekuńcze prowadzone w dni wolne od zajęć dydaktycznych? 

 

Autor:
Maria Pecyna
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
11.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Dyrektor najemcą
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Statut placówki niepublicznej
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych