PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.10.2023FINANSE I DOTACJE
Prowadzimy podstawową szkołę niepubliczną. Mamy uczniów ze SPE. Dostajemy na nich dotacje na kształcenie specjalne oraz dotację podstawową i dodatek z tytułu małej szkoły. Roczne rozliczenie dotacji robimy osobno na dzieci ze SPE i osobno na pozostałych uczniów. Przyjmijmy, że mamy ze SPE tylko jednego ucznia – na Jasia Kowalskiego mamy 100 zł dotacji (50 zł na kształcenie specjalne, 40 zł podstawowej i 10 zł jako dodatek z tytułu małej szkoły). Czy przy rozliczaniu rocznej dotacji z tytułu kształcenia specjalnego bierzemy pod uwagę wyłącznie kwotę dotacji KS (bez podstawowej i dodatkowych wag), czy też rozliczamy dotacje na uczniów ze SPE w całości w dziale KS, zarówna tę dotacje podstawową na Jasia, specjalną i wagi. Pytam bo nasza Gmina tego nie wie.

Dotacja na uczniów niepublicznej szkoły, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności jest rozliczana w dwóch częściach, na podstawie art. 35 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400):

  1. w części naliczonej według wag na wydatki na wszystkich ww. uczniów w szkole, ponoszone na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, czyli  na realizację zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnienie warunków ich realizacji  (w przypadku 1 ucznia jest to w przykładzie przedstawionym w pytaniu 50 zł na kształcenie specjalne) oraz
  2. w części naliczonej na zdrowych uczniów oraz w przypadku uczniów z orzeczeniami – jak na zdrowych uczniów (w podanym przykładzie – 40 zł podstawowej dotacji i 10 zł jako dodatek z tytułu małej szkoły) według wzoru matematycznego:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Winne – wydatki poniesione w danym roku budżetowym na realizację zadań innych niż na kształcenie specjalne w tej szkole;

W – wydatki z dotacji poniesione w danym roku budżetowym w tej szkole (art. 35 ust. 1 ww. ustawy);

SSI – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w tej szkole;

SSIN – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych tej szkoły, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

SON – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niebędących oddziałami specjalnymi albo oddziałami integracyjnymi w tej szkole;

SONN – kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oddziałów niebędących oddziałami specjalnymi albo oddziałami integracyjnymi w tej szkole, w zakresie wynikającym z posiadania przez tych uczniów orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

S – kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianą dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów w tej szkole. O dane niezbędne do wyliczeń należy zwrócić się do gminy.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych