PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

Centrum Obsługi Klienta

Godziny pracy: poniedziałek–piątek w godz. 8.00–16.00
KONTAKT
REDAKCJA
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 61-595 Poznań
 

Biuro reklamy

Adrianna Białas
Brand Manager

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
mail: Adrianna.Bialas@forum-media.pl
www.forum-media.pl 

 

redakcja@placowki-niepubliczne.pl
www.placowki-niepubliczne.pl
DANE TELEADRESOWE
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 • REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN