PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
PILNE
23.09.2016
Inne
Rada rodziców w placówce niepublicznej
Organizację szkół i placówek niepublicznych określają przepisy rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty[1]. Zgodnie z nimi powołanie rady rodziców w tych jednostkach nie jest obligatoryjne. To, jak zarządzana będzie szkoła lub placówka i czy zostanie w niej powołana rada rodziców, zależy od organu prowadzącego. Jeśli organ prowadzący zdecyduje o utworzeniu w przedszkolu lub szkole rady rodziców, to na mocy przepisu art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty określi dla niej zadania w statucie. [1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o systemie oświaty.

Czytaj wiecej

DOKUMENTACJA

PORADY PRAWNE

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych


SPONSOROWANY

Materiał doradczo-informacyjny (MDI) wspomagający proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych może być samodzielnie wykorzystywany przez uczniów i osoby dorosłe, wskazane jest jednak wsparcie doradców zawodowych lub metodyków. Narzędzia zostały wypracowane podczas realizacji projektu Mój zawód moja przyszłość i są współfinansowane ze środków UE.

JAK SKORZYSTAĆ
Z SERWISU

TERMINARZ

NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów