PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

21.02.2023ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Czy statut niepublicznej placówki oświatowej będącej ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczym powinien być skonstruowany w oparciu o rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów?

Kwestie związane ze statutem szkół i placówek niepublicznych zostały uregulowane w art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082). Przepis ten wskazuje, jakie informacje i dane powinien zawierać statut szkoły i placówki niepublicznej.

Rozporządzenie o ramowych statutach dotyczy jedynie szkół publicznych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby traktować go jako wskazówkę, czy pomoc, przy konstruowaniu statutu, ale nie trzeba się go trzymać.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych