PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

AKTUALNOŚCI

08.04.2021
KOMUNIKATY MEiN
30 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego o finansowaniu zadań oświatowych (art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r.). Przewiduje ono coroczne wydawanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia przewidzianego w tym przepisie.

Czytaj wiecej

22.03.2021
KOMENTARZE I INTERPRETACJE
11.03.2021
ORZECZNICTWO W PRAKTYCE
02.03.2021
KOMUNIKATY MEiN

DOKUMENTACJA

SZKOLENIA

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych

TERMINARZ

JAK SKORZYSTAĆ
Z SERWISU