PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

AKTUALNOŚCI

28.09.2023
ZMIANY W PRAWIE
Kto może się ubiegać o nagrodę z okazji 250-lecia powstania KEN w 2023 r? Czy dyrektor placówki niepublicznej, który realizuje zadania pedagoga specjalnego i nauczyciela może ubiegać się o taką nagrodę? Czy nagroda przysługuje dla nauczycielek przebywających na urlopach rodzicielskich? Proszę o przykładowy wniosek dla placówki niepublicznej? Czy jest wyznaczony termin składania wniosków i do kogo należy go złożyć?

Czytaj wiecej

23.06.2023
KOMUNIKATY MEiN

DOKUMENTACJA

W Twojej placówce potrzebna
jest specjalna wersja dokumentu?


Zgłoś nam czego potrzebujesz, a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

SZKOLENIA

PORADY PRAWNE

AKTY PRAWNE

03.09.2021
Rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych

TERMINARZ

JAK SKORZYSTAĆ
Z SERWISU