PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.11.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy wszyscy specjaliści wchodzący w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (logopeda, psycholog, pedagog) muszą mieć ukończone studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka? Czy terapeutyczny punkt przedszkolny może realizować zadania wczesnego wspomagania rozwoju, gdy w zespole WWR znajduje się pedagog po studiach podyplomowych WWR, logopeda z przygotowaniem pedagogicznym i psycholog z przygotowaniem pedagogicznym? Czy wszyscy specjaliści wchodzący w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka muszą mieć ukończone studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka? Punkt przedszkolny posiada pomieszczenia, środki i sprzęt dydaktyczny do prowadzenia tego typu zajęć.

Na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575) kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która: 1) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub, 2) ukończyła studia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 3) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy określone w § 20 ww. rozporządzenia. Z powyższych regulacji wynika, że logopeda nie musi nabywać dodatkowych kwalifikacji z wczesnego wspomagania rozwoju. Natomiast psycholog i pedagog musieliby mieć ukończone studia – chociażby podyplomowe - w zakresie wczesnego wspomagania; inna specjalizacja z psychologii lub pedagogiki nie uprawnia do prowadzenia tych zajęć. W skład zespołu nie może więc wchodzić psycholog bez kwalifikacji do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a w związku z tym niemożliwe jest prowadzenie zajęć WWRD z powodu braku możliwości powołania wykwalifikowanego zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2 w zw. z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych