PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.11.2023SPRAWY KADROWE
Pracuję w szkole od 1981 r. w oparciu o KN początkowo jako nauczyciel, od 2010 r. jako dyrektor w tej samej szkole. W 2010 r. otrzymałam powierzenie stanowiska dyrektora w oparciu o zarządzenie Wójta Gminy. Od 1 września 2015 r. po przekształceniu szkoły jestem organem prowadzącym i jednocześnie dyrektorem szkoły. W 2015 r. nie rozwiązano ze mną stosunku pracy i nie otrzymałam świadectwa pracy. Od w/w roku okazało się, że mam dwa stosunki pracy i dwa etaty: jeden bez wynagrodzenia i z zerowymi składkami w ZUS-ie i drugi z którego sama opłacam składki na ubezpieczenie. W październiku korzystałam ze zwolnienia lekarskiego i w tedy okazało się, że mam „bałagan” w dokumentacji. ZUS zwrócił się do mnie o uregulowanie sytuacji prawnej mojego stosunku pracy. Kto w zaistniałej sytuacji powinien wydać mi świadectwo pracy: Wójt Gminy? Dyrektor z którym podpisywałam umowę nie żyje. W jaki sposób mam rozwiązać zaistniałą sytuację?

Skoro nie doszło do rozwiązania stosunku pracy, to nie ma podstaw do wydawania świadectwa pracy. Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy.

Bez rozwiązania umowy świadectwo pracy nie może więc zostać wydane. Z drugiej strony skoro stosunek pracy formalnie nie został rozwiązany należy uiścić zaległe składki na ZUS.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych