PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

KOMENTARZE I INTERPRETACJE

12.01.2021Aktualności

DODATKOWO

Kto ponosi odpowiedzialność za uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego online?

W czasie zdalnej lekcji nauczyciel nie sprawuje bezpośredniej opieki nad uczniem. W związku z tym odpowiedzialność za ucznia (w tym za ewentualne urazy) przedstawia się nieco inaczej niż podczas stacjonarnych zajęć:

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
Autor:
Joanna Lesińska
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych