PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

KOMUNIKATY MEiN

12.05.2021Aktualności

DODATKOWO

Status zawodowy nauczyciela – propozycje zmian zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli, uproszczenie awansu zawodowego wysokość „pensum”, system wynagradzania nauczycieli – to najważniejsze obszary zmian w Karcie Nauczyciela zaproponowane przez MEiN do dyskusji z członkami Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Ministerstwo 11 maja przekazało członkom Zespołu materiał z propozycją ewentualnych kierunków zmian. Zagadnienia te szczegółowo będą dyskutowane już na posiedzeniu Zespołu 18 maja.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych