PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

KOMUNIKATY MEiN

14.07.2021Aktualności

DODATKOWO

Zakończył się cykl spotkań grupy roboczej ds. awansu zawodowego z udziałem wiceministra Dariusza Piontkowskiego

We wtorek, 13 lipca, w gmachu MEiN odbyło się spotkanie grupy roboczej do spraw awansu zawodowego nauczycieli, które zakończyło cykl spotkań tematycznych grup roboczych powołanych w ramach prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych