PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

KOMUNIKATY MEiN

14.07.2021Aktualności

DODATKOWO

Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich – badanie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego na zlecenie MEiN

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczyna realizację badań terenowych. Działania zostaną zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach projektu „Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich”. Analizy ekspertów będą dotyczyć nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. Według badania Barometr Zawodów 2021 właśnie w tej grupie najtrudniej znaleźć szkołom odpowiednich kandydatów do pracy.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych