PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

Kancelaria Prawno-Ekonomiczna BBJS

Kancelaria Prawno-Ekonomiczna BBJS

BBJS Kancelaria Prawno – Ekonomiczna została utworzona przez czterech prawników, pracowników naukowych wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Organizacja posiada doświadczony zespół prawników oraz analityków dysponujących unikalnym doświadczeniem w obszarze prawa stosowanego.

Kancelaria BBJS prowadzi między innymi działalność doradczą w zakresie dotacji, w tym dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, procedury naliczania oraz kontroli dotacji, analiz projektów korzystających z dofinansowania ze środków unijnych, obsługi realizowanych projektów, a także w materii rozliczania i sprawozdawczości środków uzyskanych w ramach dotacji. Jednocześnie firma zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych, analiz i ekspertyz stanów prawnych w dziedzinie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego etc.

Adam Bosiacki – adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się głównie obszarami na styku prawa administracyjnego i cywilnego, w tym także prawem administracyjnym, prawem samorządu terytorialnego, zagadnieniami zarządzania publicznego. Był m. in. ekspertem i krajowym koordynatorem projektów z zakresu prawa i administracji publicznej Komisji Europejskiej, czy OECD, oraz zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest autorem około 130 publikacji naukowych, w tym trzech monografii i kilku książek, których był redaktorem.

Dariusz Szafrański – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego) oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. W działalności zajmuje się przede wszystkim publicznym prawem gospodarczym, w tym prawem podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, prawem gospodarki komunalnej i ochrony konkurencji, oraz prawem gospodarczym Unii Europejskiej, prawem samorządu terytorialnego i postępowaniem administracyjnym. Był doradcą w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, dyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Europejskiego w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prodziekanem w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce. Autor (współautor) kilkudziesięciu publikacji oraz projektów aktów prawnych.

Andrzej Bielecki – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W działalności praktycznej zajmuje się przede wszystkim problematyką reasekuracji ubezpieczeń majątkowych, problematyką zamówień publicznych, prawem ubezpieczeniowym, prawem zobowiązań – w szczególności problematyką umów cywilnych w działalności administracji, prawem samorządu terytorialnego i prawem administracyjnym a także problematyką wynagrodzeń zarówno w rozumieniu prawa pracy jak i wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, wieloletni współpracownik „Gazety Prawnej”.

Beata Patoleta – dyrektor działu odszkodowań i windykacji, prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących odszkodowań oraz w prawie lokalowym. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również prawo gospodarcze i administracyjne. Doskonale porusza się w tematyce inwestycji budowlanych.

Maciej Piela – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  zastępująca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Specjalizuje się w problematyce związanej dotacjami oraz procedurą kontroli dotacji.

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów