PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ORZECZNICTWO W PRAKTYCE

06.11.2020Aktualności

DODATKOWO

Dopuszczalność prowadzenia przedszkola niepublicznego i szkoły niepublicznej przez wspólników spółki cywilnej

Omawiany wyrok odnosi się zarówno do niepublicznych przedszkoli, jak i niepublicznych szkół, a jest istotny, gdyż wskazuje wyraźnie, że organem prowadzącym niepubliczną jednostkę mogą być również osoby tworzące spółkę cywilną, a nie tylko stowarzyszenie czy fundacja. Zgodnie z tezą tego orzeczenia osoby fizyczne mogą prowadzić przedszkole (szkołę), a działalność tę mogą prowadzić jako wspólnicy spółki cywilnej, w ramach zawartej w tym zakresie umowy. Jeśli zatem wspólnicy spółki cywilnej złożą wniosek o wpis do ewidencji, w którym jako osoby prowadzące przedszkole wskażą siebie (wspólników), a nie spółkę, to istnieje możliwość prowadzenia przez nich przedszkola (szkoły).

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
Autor:
Michał Łyszczarz
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych