PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.01.2019SPRAWY KADROWE
Czy nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej (umowa o pracę na podstawie Kodeksu Pracy, urlop udzielany zgodnie z Kodeksem Pracy) może być zobowiązany do pełnienia dyżuru w czasie ferii zimowych? Nauczyciel zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela nie może być do tego zobowiązany – zgodnie z art. 64 KN. Jak tę sytuację można rozwiązać w placówce niepublicznej?

W niepublicznych szkołach nie obowiązują regulacje art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm., ponieważ nie są wymienione w art. 91b ust. 2 pkt 1 i 3 KN, określającym katalog przepisów Karty Nauczyciela stosowanych do nauczycieli niepublicznych szkół. Dlatego jeżeli w okresie ferii zimowych nauczyciel szkoły niepublicznej nie korzysta z urlopu wypoczynkowego, a jednocześnie statut (lub umowa o pracę) nie zawiera postanowień korzystniejszych dla nauczyciela niż obowiązujące regulacje prawa pracy, czyli w szczególności ze statutu danej niepublicznej szkoły (lub z umowy o pracę) nie wynika, że dla nauczyciela czas ferii jest to okres wolny od zajęć dydaktycznych lub innych zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami, wówczas nauczyciel pozostaje do dyspozycji pracodawcy i zgodnie z obowiązującym go wymiarem czasu pracy może być zobowiązany do pełnienia dyżuru – art. 9 § 2, art. 18 § 1, art. 22 § 1, art. 100 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm., art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów