PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

28.01.2019SPRAWY KADROWE
Jak rozliczyć godziny nauczycielowi, który był na wycieczce szkolnej z uczniami w sobotę i w niedzielę? Ile godzin należy zapłacić?

Nauczycielowi należy się za pracę – opiekę nad uczniami na wycieczce szkolnej, wykonywaną poza 5 dniami pracy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czyli wynagrodzenie za faktycznie przepracowaną liczbę godzin w każdym z tych dni (nie podano jej w pytaniu, a wiec nie można jej wskazać), wraz z dodatkiem 50% wynagrodzenia za godziny przepracowane w sobotę oraz z dodatkiem 100% za godziny przepracowane w niedzielę – art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm., art. 151 § 1 pkt 2, art. 1511§ 1, art. 1513, art. 1512§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach w sprawie VI P 165/07, http://www.rp.pl/artykul/765468-Platne-godziny-nadliczbowe-dla-nauczyciela-za-zielona-szkole.html.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów