PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.03.2019SPRAWY KADROWE
Jestem organem prowadzącym niepubliczne przedszkole. Sprawuję funkcję dyrektora administracyjnego Czy żona jako osoba współpracująca może pobierać wynagrodzenie z dotacji przedszkolnej, zajmując się kadrami i sprawami biurowymi w placówce? W jakiej formie powinna być stworzona umowa współpracy czy ewentualnie lista płac?

Odpłatne wykonywanie zadań wiąże się z koniecznością zatrudnienia małżonka na umowę o pracę lub cywilnoprawną, w ramach której zostanie określony przez stronyrodzaj pracy/zadań oraz wysokość wynagrodzenia – art. 22 § 1 – § 12, art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm., art. 750 w zw. z art. 734 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). W razie zatrudnienia pracowniczego wypłata wynagrodzenia jest dokumentowana w sposób dotyczący pozostałych pracowników w przedszkolu, a w przypadku umowy cywilnoprawnej małżonka może wystawiać rachunki za przepracowane godziny w miesiącu. Wynagrodzenie może być finansowane z dotacji samorządowej na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm. w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych