PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.04.2019SPRAWY KADROWE
Czy przedszkole niepubliczne może zatrudniać nauczyciela j. angielskiego (2h w tygodniu) na umowę zlecenia?

Przy wymiarze zajęć nieprzekraczającym 4 godzin tygodniowo można zatrudnić nauczyciela na umowę zlecenie, jeśli nie przeważają cechy zatrudnienia pracowniczego, do których należy wykonywanie pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem (art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., art. 22 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych