PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.04.2019SPRAWY KADROWE
Szkoła niepubliczna zaoczna dla dorosłych, egzamin maturalny. Czy w komisji egzaminacyjnej może pracować w ramach WOLONTARIATU: 1) nauczyciel niezatrudniony w naszej placówce, który w swojej placówce przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, 2) nauczyciel, który nie jest naszym pracownikiem i przebywa na świadczeniu kompensacyjnym?

Takie postępowanie dyrektora jest dopuszczalne na podstawie § 54 ust. 3 i 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 2223 z późn. zm., gdy wiąże się z powierzeniem zadań na stanowisku pedagogicznym nieodpłatnie na podstawie porozumienia o wolontariacie. Nauczyciel wykonujący nieodpłatnie zadania pedagogiczne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie jest narażony na odwołanie z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.). Natomiast zaangażowanie nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne do pracy w komisji bez względu na wysokość dochodu – czyli także nieodpłatnie w ramach porozumienia dotyczącego wolontariatu – może skutkować zawieszeniem świadczenia kompensacyjnego na ten czas, ponieważ przysługuje ono za odejście z zawodu nauczyciela – art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 128.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych