PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

24.04.2019SPRAWY KADROWE
Czy zatrudniając nowego pracownika do niepublicznego punktu przedszkolnego, mamy obowiązek dokonać rejestru sprawców seksualnych?

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 405 prawo do uzyskania informacji o osobie ujętej w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym , której dane zostały zgromadzone w Rejestrze z dostępem ograniczonym, przysługuje pracodawcom przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w tym Rejestrze. Jednocześnie art. 21 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W uzasadnieniu projektu ww. ustawy wskazywano, że związek pracy z edukacją i wychowaniem należy rozumieć szeroko, z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa małoletnich. W związku z tym w niepublicznym punkcie przedszkolnym przed zatrudnieniem pracownika także na stanowisku niepedagogicznym, z uwagi na możliwość kontaktu w pracy z małoletnimi dziećmi, należałoby sprawdzić figurowanie tej osoby w Rejestrze z dostępem ograniczonym.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych