PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.08.2019SPRAWY KADROWE
Doprecyzowuję moje poprzednie pytanie: zatrudniamy nauczycieli nie na podstawie Karty Nauczyciela, tylko na podstawie Kodeksu pracy.

Do nauczycieli zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych placówkach i niepublicznych szkołach ma zastosowanie art. 10a ust. 1 i 2 KN w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b KN, co wprost wynika z ich treści. Powołane przepisy regulują zasadę zawierania umów o pracę z nauczycielami na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. oraz dopuszczalne wyjątki zatrudnienia ich w niepublicznych jednostkach oświatowych na umowy cywilnoprawne, zgodnie z poprzednią odpowiedzią. Na marginesie zwracam uwagę, że inne przepisy KN, które mają zastosowanie do nauczycieli niepublicznych jednostek oświatowych, zatrudnionych na umowę o pracę zawartą zgodnie z KP lub na umowę cywilnoprawną, wymienia art. 91b ust. 2 i ust. 2b KN.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych