PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.08.2019SPRAWY KADROWE
Czy osoba, która ukończyła studia I stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz studia II stopnia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, ma odpowiednie kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym?

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 2 pkt 1 i § 2 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575 ze zm.) nauczyciel ma kwalifikacje wystarczające do prowadzenia zajęć z dziećmi realizującymi w OREW wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną, ponieważ posiada tytuł magistra z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych