PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

23.08.2019SPRAWY KADROWE
Jak poprawnie powinno wyglądać świadectwo pracy dla nauczyciela, który kończy pracę z dniem 31 sierpnia 2019 r. na podstawie porozumienia stron? Nauczyciel był zatrudniony na czas nieokreślony na podstawie Kodeksu Pracy.

W świadectwie pracy należy wskazać jako tryb rozwiązania umowy o pracę porozumienie stron, a jako podstawę prawną zakończenia zatrudnienia – art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm. (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1289 ze zm.).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych