PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.08.2019SPRAWY KADROWE
Jestem dyrektorem placówki niepublicznej, posiadam 4,5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz nauczyciela kontraktowego. Czy mogę prowadzić nadzór pedagogiczny? Czy w statucie mogę nazwać swoje stanowisko dyrektorem ds. metodycznych?

W placówkach niepublicznych wewnętrzny nadzór pedagogiczny oraz sporządzanie planu nadzoru są nieobowiązkowe, a ponadto nie określają, jakie kwalifikacje są wymagane do jego prowadzenia – § 35 w zw. z § 22 ust. 1 pkt 1 oraz § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.). Jeśli tych kwalifikacji nie precyzuje statut, dyrektor może prowadzić ewaluację wewnętrzną z kwalifikacjami podanymi w pytaniu. Na podstawie art. 172 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), statut placówki niepublicznej, nadawany przez organ prowadzący, określa jej organy i kompetencje poszczególnych organów. Stanowisko dyrektora może być w statucie dookreślone np. jako dyrektor do spraw metodycznych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych