PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.07.2020SPRAWY KADROWE
Nauczycielka jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w szkole publicznej na podstawie Karty Nauczyciela. Ponadto jest zatrudniona w przedszkolu niepublicznym w ramach umowy o pracę na podstawie Kodeksu Pracy. W przyszłym roku szkolnym chciałaby skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia. Czy w takiej sytuacji jest możliwe, aby nadal mogła kontynuować zatrudnienie w placówce niepublicznej?

Kontynuowanie odpłatnego zatrudnienia w placówce niepublicznej będzie obligowało dyrektora publicznej szkoły do odwołania nauczycielki z urlopu i wyznaczenia jej terminu stawienia się do pracy – art. 73 ust. 7ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz uchwała Sądu Najwyższego zdnia 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05, OSNP 2005/24, poz. 387.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych