PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

16.08.2020SPRAWY KADROWE
Czy pracownikowi przebywającemu na opiece z powodu COVID-19 od marca do lipca przysługuje za ten czas urlop? Czy może wymiar skraca się o ten czas?

Pracownik pobierający zasiłek opiekuńczy (także w związku z COVID-19) korzysta z usprawiedliwionej nieobecności w pracy, która uniemożliwia rozpoczęcie urlopu, ale nie pozbawia prawa do niego; wymiar urlopu w danym roku nie ulega więc zmniejszeniu – art. 165 i art. 189 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. Takie nieobecności nie są wymienione w art. 1552 § 1 KP jako skutkujące prawem tylko do proporcjonalnego urlopu.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych