PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.08.2020SPRAWY KADROWE
Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel wychowawca w szkole specjalnej (uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym) w klasach IV–VIII? Czy wystarczy oligofrenopedagogika i przygotowanie pedagogiczne, czy musi być coś jeszcze?

Na podstawie § 15 ust. 3 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1289), kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w szkołach podstawowych specjalnych posiada osoba, która: 1) ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły  (w szkole podstawowej wystarczające jest ukończenie studiów I stopnia - § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ww. rozporządzenia), lub 2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły (w szkole podstawowej – ukończenie studiów I stopnia) oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów. Pod pojęciem ukończenia studiów pierwszego stopnia, podyplomowych, zakładu kształcenia nauczycieli lub kursu kwalifikacyjnego, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną należy rozumieć ich ukończenie w zakresie (w specjalności z) oligofrenopedagogiki (§ 2 pkt 13 ww. rozporządzenia).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych