PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

31.08.2020SPRAWY KADROWE
Co powinna zawierać umowa zlecenie dla nauczyciela w przedszkolu niepublicznym, by jednocześnie nie miała cech umowy o pracę?

Umowa – zlecenie, aby nie mieć cech umowy o pracę, nie może w szczególności zawierać zapisów, że zleceniobiorca wykonuje zadania w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę (tylko np. ogólnie, że jest nim miejsce prowadzenia zajęć, wynikające ze specyfiki placówki); że zleceniobiorca będzie wykonywał zadania w czasie wyznaczonym przez zleceniodawcę (tylko np. że określoną liczbę godzin zajęć tygodniowo poprowadzi w dniach i godzinach przez siebie wybranych, przypadających w godzinach pracy placówki, gdy uczniowie nie są obecni na innych zajęciach); ani że zleceniodawca lub dyrektor będzie wydawał polecenia co do sposobu wykonywania zadań (tylko np. że zleceniobiorca samodzielnie decyduje o sposobie realizowania zadań i w tym zakresie nie podlega kierownictwu zleceniodawcy lub dyrektora) – art. 22 § 11 w zw. z § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych