PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

16.10.2020SPRAWY KADROWE
Jak powinno zostać wypłacone wynagrodzenie nauczycielowi, który ma 4 dni kwarantanny i pracuje zdalnie?

Za dni świadczenia pracy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę, czyli obliczone tak samo jak za realizowanie zadań służbowych w siedzibie pracodawcy, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. Za pozostałe dni kalendarzowej przebywania na kwarantannie przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiary zasiłku – art. 92 § 2 KP, art. 36 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. Poz. 870).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych