PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.10.2020SPRAWY KADROWE
Pracownik ma dodatek motywacyjny od 01.09.2020 do 31.12.2020. Umowę ma na czas określony od 1.09.2020 do 30.06.2020. Dnia 09.10.20 był na zwolnieniu lekarskim. Czy dodatek motywacyjny powinien być wliczony do podstawy wymiaru wynagrodzenia?

Dodatek motywacyjny jest uwzględniany w średniej ustalanej z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego (w tzw. podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego), z uwzględnieniem w tym przypadku wypłaty wrześniowej - art. 92 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. Poz. 870).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych