PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

30.10.2020SPRAWY KADROWE
Mój pracownik ma stopień stażysty i my jako placówka niepubliczna nie daliśmy podwyżki. Od stycznia wzrasta najniższa krajowa więc z zasadniczej wynika, iż mój pracownik nie otrzyma najniższej krajowej. Ale otrzymuje również wynagrodzenie za wychowawstwo (zasadnicza + wynagrodzenie za wychowawstwo) – razem przekracza najniższą krajową. Czy powinniśmy zasadniczą wyrównać do najniższej krajowej?

Przy ustalaniu, czy pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę, należy brać pod uwagę nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale również dodatki do wynagrodzenia – np. dodatek za wychowawstwo; jeśli ta suma będzie co najmniej równa stawce minimalnego wynagrodzenia to nie będzie przysługiwało wyrównanie (art. 6 ust. 4 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych