PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.11.2020SPRAWY KADROWE
Czy nauczycielom zatrudnionym w szkole niepublicznej na podstawie Kodeksu Pracy, należy się dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

Na podstawie art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (np. Sobota 26 grudnia 2020 r.). Wobec pracowników niepełnoetatowych proporcjonalnie obniża się wymiar czasu pracy, w tym wymiar godzin odliczanych za święto. W przypadku pełnoetatowego pracownika oznacza to w praktyce obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto w sobotę; dla pracowników niepełnoetatowych dokonuje się odrębnych wyliczeń, uzależnionych ponadto od rozkładu czasu pracy. Regulacje te mają zastosowanie do nauczycieli niepublicznej szkoły, zatrudnionych na podstawie przepisów KP.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych