PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.01.2021SPRAWY KADROWE
Czy osoba, która ukończyła studia na kierunku pedagogicznym, ale nie pracuje w zawodzie nauczyciela, po 5 latach traci uprawnienia do pracy w tym zawodzie?

Aktualnie utraty kwalifikacji pedagogicznych z powodu przerwy w pracy na stanowisku nauczyciela nie przewiduje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r., poz. 1289), ani ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.). Nauczyciel może więc zostać zatrudniony na stanowisku pedagogicznym, jeśli spełnia aktualne wymogi kwalifikacyjne co do poziomu i kierunku studiów według ww. rozporządzenia MEN, posiada przygotowanie pedagogiczne oraz spełni pozostałe warunki wymienione w art. 9 ust. 1 KN.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych