PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.06.2021SPRAWY KADROWE
Jesteśmy szkołą muzyczną. Jedna z nauczycielek do 19 lipca przebywa na urlopie rodzicielskim, a od 20 lipca ma zaległy urlop wypoczynkowy. Uczy ona gry na fortepianie i zgodnie z nowym Arkuszem Organizacyjnym po urlopie będzie pracowała mniejszą liczbę godzin, niż przed urlopem macierzyńskim, ze względu na małą ilość chętnych do nauki na tym instrumencie. Kiedy należy powiadomić ją o tym, że nowy Arkusz Organizacyjny przewiduje mniejszą niż dotychczas liczbę godzin pracy? Nie planujemy zwolnić tej osoby. Z treści zawartej umowy wynika, że liczba godzin może zmieniać się w ciągu roku na mniejszą lub większą. Jednakże treść umowy osoby przebywającej na urlopie zarówno rodzicielskim, jak i wypoczynkowym, nie może ulec zmianie. Kiedy więc należy poinformować wspomnianą nauczycielkę o tym, że liczba godzin pracy ulegnie zmianie? Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Arkusz Organizacyjny do MKIDN do 12 lipca, a urlop nauczycielki kończy się 19 lipca. Każdy nauczyciel powinien także z wyprzedzeniem dowiedzieć się, ile godzin pracy przewiduje dla niego Arkusz Organizacyjny. Kiedy to zrobić? 

Treść umowy o pracę jest nieprawidłowa. Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 umowa o pracę musi określać wymiar czasu pracy, a więc w jednoznaczny sposób musi z niej wynikać wymiar zatrudnienia. Niedopuszczalne jest więc postanowienie, że „liczba godzin może zmieniać się w ciągu roku na mniejszą lub większą”, gdy bezpośrednio zmiana ta przekłada się na wymiar zatrudnienia. W związku z tym zmiana warunków zatrudnienia następuje w pisemnej formie, przede wszystkim za zgodą pracownika (art. 11 i art. 29 § 4 KP). Podczas urlopu rodzicielskiego można na piśmie zaproponować obniżenie wymiaru etatu i wynagrodzenia, zgodnie z treścią projektu arkusza organizacji szkoły, z prośbą o pisemne wyrażenie zgody na taką zmianę warunków zatrudnienia; w trybie tzw. porozumienia stron (za zgodą nauczyciela) można zmienić (nawet na niekorzyść pracownika) warunki zatrudnienia podczas urlopu.

W czasie urlopu rodzicielskiego pracodawca nie może natomiast jednostronnie pogorszyć warunków zatrudnienia (art. 42, art. 177 § 1 i art. 1821g KP). Jeżeli nauczycielka jest zatrudniona dotychczas na część etatu i nie wyrazi zgody na zmianę warunków pracy i płacy to dopiero po powrocie z urlopu rodzicielskiego dopuszczalne będzie dokonanie tzw. wypowiedzenia zmieniającego, a więc po upływie okresu wypowiedzenia nastąpi obniżenie wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia (art. 42 KP). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych