PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.07.2021SPRAWY KADROWE
Czy mogę podjąć współpracę z nauczycielem od muzyki, który ma własną działalność i za wykonaną pracę (tj. prowadzenie zajęć lekcyjnych) wystawi fakturę do zapłaty?

Jest to uzależnione m.in. od wymiaru zajęć z uczniami. Na podstawie art. 10a ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm., zasadą jest wymóg zatrudnienia nauczyciela prowadzącego zajęcia w niepublicznej szkole na umowę o pracę. Wyjątkowo art. 10a ust. 2 KN dopuszcza możliwość zawarcia z nauczycielem umowy cywilnoprawnej - w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, jeżeli dodatkowo w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy (wymienia je art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Zawarcie umowy o świadczenie usług z nauczycielem prowadzącym działalność gospodarczą jest dopuszczalne (i opłacanie usług wynagradzane na podstawie faktury), jeśli nauczyciel prowadzi nie więcej niż 4 godziny zajęć z uczniami tygodniowo, a także nie wykonuje zadań w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, ani pod jego kierownictwem (nie otrzymuje poleceń dotyczących sposobu wykonywania zadań). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII SPRAWY KADROWE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych